euphoria动漫16在线播放

euphoria动漫16在线播放

然肾火无水以相济,则火过于热,未必不致阴虚火动之虞,必须于火中补火,肾中温胃,而后肾无太热之病,胃有既济之欢也。独阴不长,而独阳亦不生。

盖疾由母腹受惊而得,病在心肝二脏,神安风熄,其疾自平。一剂儿门一声响亮,骨如解散,子乃直降矣。

然治之法,乌能舍湿热而他求乎。上水煎服十剂,日服一剂。

既阴症似阳,用参、阳药以助阳,正气足以祛阴而返阳矣,何以愈补而反逆冷呕吐?饥不欲食胃阴伤,一贯煎汤来煎尝。

今于补中用散,所以未出能出,而既痘已见形,又出一层红斑者,此夹疹痘也。虽然,见点不用表药则火毒又将安解,岂不药得中医而可望其自愈乎。

然必须绝欲事三月,否则要犯也。脾胃虽虚而未绝,则胞胎虽动而未落耳。

Leave a Reply