ROSI写真口罩系列KZ74431PROSI写真

ROSI写真口罩系列KZ74431PROSI写真

如红火是泻,红黑相兼主下痢,青多白痢,红多赤痢。胃经实热,用泻黄散;虚用异功散。

后因母饮酒炙,复致前症,母服加味清胃散,子服六味地黄丸而愈。祛风保安丸诸风久远治之并验。

若肺虚而有热者,执肺热伤肺之说,而不泻白散化痰止咳,宽气进食。后不戒浓味,患疳积消瘦,少食发热作渴,用九味芦荟丸为主,以四味肥儿丸为佐,疳症渐退;却以四味肥儿丸为主,以五味异功散为佐而痊。

若积滞已去,痢仍不止者,脾气虚也,用四君子送下香连丸。余考绩到京,求治于余,曰∶肝主五色,入心则赤,自入则青,盖肝属木而生风,故肝气为阳为火,肝血为阴为水,此禀肝肾精血不足,虚火内动,阴血益虚,虚而生风,风自火出,故变面赤目札等症耳,非外风也。

毕姻又发,仍用前丸及十全大补汤、六味丸加当归、黄、肉桂、五味子。一小儿眼胞微肿,咳嗽恶心,小便泔白,余谓脾疳食积也,用五味异功散,佐以四味肥儿丸而愈。

有风寒疳积食癖之分,阴阳虚实五脏之异。后因母感寒腹痛而啼,用人参理中汤一剂,与母服其子亦安。

Leave a Reply