4k福利电影网站导航

4k福利电影网站导航

一服未效,明日更服,每日只一服,不可再也。 略而言之,有三种∶一觉之伤晚,二骄狠恣傲,三狐疑不决,此三种正当枉死之色。

或者温病热盛,复遇暴寒折之,热入腹中,下血如鱼脑者,服之良方。其脉根于隐白,隐白在足大趾端内侧是也。

真心痛手足青至节,心痛甚,旦发夕死,夕发旦死。 腹满胀绕脐结痛,坚不能食,灸中守百壮。

暴下者服少许便瘥;积下者,尽一剂,更合。脚弱,特忌食瓠子、蕺菜,犯之一世治不愈。

又方杏仁酒浸皮脱,捣,绢袋盛,夜拭面。真肺脉至大而虚,如以毛羽中人,肤色白赤不泽,毛折乃死。

热毒盛者加犀角一两,无犀角以升麻代之。 长者则心坚,坚则脏安守固。

Leave a Reply