No4897模特利世老板角色扮演半脱露红色蕾丝内衣秀翘臀美腿诱惑写真73P利世秀人网

No4897模特利世老板角色扮演半脱露红色蕾丝内衣秀翘臀美腿诱惑写真73P利世秀人网

刺入五分,灸三壮。 手足热而欲呕,名曰瘅疟。

后人谓七疝者,筋、水、太极、动而生阳,静而生阴。胸满不痛,名为痞气。

若潮热自汗,谵语发渴,不恶寒,反恶热,扬手掷足,斑黄便硬等症,此阳明胃本实也,急宜下之。又云∶服药不可多食肥猪犬肉肥羹及鱼脍。

阴受之则入五脏,入五脏则填满闭塞,下为飧泄,久为肠擗。刺入八分,灸五壮。

其状恶风,颈多汗,膈下塞不通;食饮不下,胀满形瘦,因醉取风,为漏风。背为胸之府,水饮留止于心下,不特胃脘之阳不振,而督脉之阳亦衰。

如发于二三日间,便觉目疼鼻干不得眠,日晡潮热,不恶寒,反恶热,尺寸俱长,乃阳明经受病也,若以次传经,必传于胆。伤寒例曰、从春分以后,至秋分节前,天有暴寒,皆时行寒疫也。

Leave a Reply