Rosimm第2860期白色教练服妹子居家床上无内灰丝裤袜半脱露翘臀屁沟诱惑60PROSI写真

Rosimm第2860期白色教练服妹子居家床上无内灰丝裤袜半脱露翘臀屁沟诱惑60PROSI写真

 此以体弱,故不任劳。实者可攻,虚者渐磨可也。

腹胀者,肾脉行于腹里,邪气居之,故令胀如水状,实非水也。莨菪能行痹气,酒性能行滞血,故主之而旋乳。

当归、人参、甘草者,所以养血于败坏之余,益气于泄越之后也。 羚羊、玄参、射干,凉膈之品也。

汤液之中,有用防风者,有用秦艽者,有用皂角仁者,有用荆芥、白芷者,此皆责之风热入脏也;有用芒硝、大黄者,有用槟榔、枳实者,此皆责之实热可下也;有用胡黄连者,有用酒苦参者,有用石莲肉者,有用番木鳖者,此皆责之实热可清也。人胞名曰混沌皮,则亦天耳。

 黄芩之苦能降火,芍药之酸能收阴,甘草之甘能缓急。湿,阴邪也,血得之则败坏,故如豆汁。

世人谓精寒者不宜嗣,辛以温暖之剂主之,此不可执也。此为心肾不交,水不足以济火,故令亡液口干。

Leave a Reply